ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
เมนูที่ 1. ลิงค์เพื่อเข้าสู่โปรแกรมรายงานความเสี่ยง
เมนูที่ 2.
เข้าไปดูรายงานสรุปอุบัติการณ์ต่างๆ